Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) heeft de dagelijkse leiding over de organisatie van de CMR. Het DB wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het DB zorgt er voor dat de leden geïnformeerd worden over huidige informatie en beslissingen, stelt prioriteiten voor het opmaken van de vergaderagenda van de CMR en geeft deze tijdig door (met behulp van de ambtelijk secretaris). Ook vertegenwoordigen ze de raad zowel binnen als buiten de Hogeschool van Amsterdam.

Dit jaar (2019/2020) bestaat het DB uit twee medewerkers en twee studenten, namelijk:
Mark Thomas (medewerker) - voorzitter
Chris Kremer (medewerker) - secretaris
Gijsbert Klijn (student) - vice-voorzitter
Jasper Bonkestoter (student) - penningmeester

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 25 juni 2020