Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) heeft de dagelijkse leiding over de organisatie van de CMR. Het DB wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het DB zorgt er voor dat de leden geïnformeerd worden over huidige informatie en beslissingen, stelt prioriteiten voor het opmaken van de vergaderagenda van de CMR en geeft deze tijdig door (met behulp van de ambtelijk secretaris). Ook vertegenwoordigen ze de raad zowel binnen als buiten de Hogeschool van Amsterdam.

Dit jaar (2018/2019) bestaat het DB uit twee medewerkers en twee studenten, namelijk:
Mark van der Horst (medewerker) - voorzitter
Alessandro van Haag (student) - vicevoorzitter
Elias Jonk (student) - secretaris
Kiek van der Putte (medewerker) - penningmeester

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 8 mei 2019