Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Commissie Personeel & Organisatie

De commissie Personeel en Organisatie (P&O) buigt zich jaarlijks over allerlei dossiers betreffende HvA strategisch personeelsbeleid en direct afgeleide thema’s. De commissie P&O houdt tevens toezicht op de uitvoering van cao maatregelen. De commissie behandelt dus onderwerpen zoals de interne klachtenprocedure, duurzame inzetbaarheid, professionalisering, flexibele arbeid, werkdruk e.d..

Vanuit de commissie P&O vindt maandelijks overleg plaats met de directie vam de afdeling HR. Daarnaast heeft de commissie jaarlijks overleg met de bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen en de ombudsman.

In studiejaar 2018-2019 bestaat de commissie P&O uit:

- Han Boels (medewerker)

- Willem Brouwer (medewerker)

- Bas Heilig (student)

- Mark van der Horst (medewerker)

- Chris Kremer (medewerker)

- Jari Kuipers (student)

- Kiek van der Putte (voorzitter a.i., medewerker)

- Hajar Rifi (medewerker)

- Wil Roelofsen (medewerker)

- Sip Stulp (medewerker)

- Agnes Tay (medewerker)

- Mark Thomas (medewerker)

- Martijn Wolffenbuttel (student)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018