Medezeggenschap

Commissie Personeel & Organisatie

De commissie Personeel en Organisatie (P&O) buigt zich jaarlijks over allerlei dossiers betreffende HvA strategisch personeelsbeleid en direct afgeleide thema’s. De commissie P&O houdt tevens toezicht op de uitvoering van cao maatregelen. De commissie behandelt dus onderwerpen zoals de interne klachtenprocedure, duurzame inzetbaarheid, professionalisering, flexibele arbeid, werkdruk e.d..

Vanuit de commissie P&O vindt maandelijks overleg plaats met de directie van de afdeling HR. Daarnaast heeft de commissie jaarlijks overleg met de bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen en de ombudsman.

In studiejaar 2021-2022 bestaat de commissie P&O uit:

- Han Boels (medewerker)

- Bunyamin Erdogan (medewerker)

- Fiona Frank (medewerker)

- Chris Kremer (medewerker)

- Niels Nanning (medewerker)

- Sandy Spil (medewerker)

- Sip Stulp (medewerker)

- Agnes Tay (medewerker)

- Robert Wagensveld (medewerker)

- Paul Disco (medewerker)

- Anne-Marie Reijnders (medewerker)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 26 november 2021