Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Commissie Onderwijs, Studentzaken & Kwaliteit

De commissie Onderwijs, Studentzaken & Kwaliteit (OSK) houdt zich bezig met alle onderwijs- en onderzoek gerelateerde onderwerpen die op de hogeschool spelen. Binnen de commissie staat kwaliteit aan de hogeschool centraal. De commissie kijkt altijd naar plannen om de hogeschool, en daarmee onderwijs en onderzoek aan de HvA, te verbeteren.

De commissie houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen: van digitalisering in het onderwijs tot onderwijsevaluatie, van het Honoursprogramma tot de Onderwijs- en Examenregelingen. Omdat dit meestal gaat over beleid van de hogeschool, is de commissie OSK erg bezig met verzoeken van het College van Bestuur om mee te praten over deze onderwerpen. Op deze manier zorgen we ook dat goed onderwijs voor de studenten zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Een klein overzicht:
- digitalisering in het onderwijs
- Model Onderwijs- en Examenregeling (OC's)
- Nationale Studenten Enquête (NSE)
- ICT
- Onderwijsevaluaties
- Faciliteiten op de campus


De huidige leden van deze commissie zijn:

- Alessandro van Haag (voorzitter a.i., student)

- Chris Kremer (medewerker)

- Kees Post (medewerker)

- Hajar Rifi (medewerker)

- Kim Stam (student)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018