Medezeggenschap

Commissie Financiën & Reglementen

De commissie Financiën en Reglementen (F&R) buigt zich jaarlijks over een aantal dossiers waarover de commissie verslag uitbrengt aan de CMR. Het gaat dan om o.a. de Kaderbrief, de Begroting, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Studentenstatuut.

Ook wijzigingen van andere regelementen zoals het Bestuurs -en beheersreglement, het Medezeggenschapsreglement, het Kiesreglement en het Reglement Opleidingscommissies worden door de commissie vooraf bestudeerd en van een pré-advies aan de CMR voorzien.

De commissie heeft verschillende keren per jaar een overleg met de vice-voorzitter van het College van Bestuur die Financiën en Huisvesting in zijn portefeuille heeft, en het hoofd van de afdeling Planning & Control over financiële zaken.

Daarnaast maakt een lid van de commissie jaarlijks deel uit van de HvA-brede werkgroep die voorstellen doet voor de jaarlijks vast te stellen Onderwijs- en Examenregeling.

In studiejaar 2021-2022 bestaat de commissie F&R uit:

- Shermine Asani (student)

- Okan Tokmak (student)

- Paul Disco (medewerker)

- Kees Post (voorzitter, medewerker)

- Sip Stulp (medewerker)

- Agnes Tay (medewerker)

- Anne-Marie Reijnders (medewerker)

- Chris Kremer (medewerker)

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 26 november 2021