Medezeggenschap

Commissie Communicatie & PR

De commissie Communicatie & PR behandelt onderwerpen zoals ‘zichtbaarheid van de medezeggenschap’ en ‘communicatie met de achterban’ in de breedste zin. Daarnaast behandelt de commissie ook onderwerpen die met de communicatie van(uit) de HvA te maken hebben en houdt zij nauw contact met de stafafdeling Communicatie. De commissie werkt samen met het Dagelijks Bestuur rond communicatie vanuit de CMR via sociale media (Twitter, Facebook), persberichten en de website hva.nl/medezeggenschap.

De commissie Communicatie & PR komt elke twee weken samen om te overleggen over de pr activiteiten van de CMR.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 26 november 2021