Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Commissie Communicatie & PR

De commissie Communicatie & PR behandelt onderwerpen zoals ‘zichtbaarheid van de medezeggenschap’ en ‘communicatie met de achterban’ in de breedste zin. Daarnaast behandelt de commissie ook onderwerpen die met de communicatie van(uit) de HvA te maken hebben en houdt zij nauw contact met de stafafdeling Communicatie en Folia. De commissie werkt samen met het Dagelijks Bestuur rond communicatie vanuit de CMR via sociale media (Twitter, Facebook), persberichten en de website hva.nl/medezeggenschap.

De commissie Communicatie & PR komt iedere maand samen om te overleggen over de projecten van de commissieleden.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018