Medezeggenschap

Commissies

De raadsleden van de CMR werken samen in commissies. Raadsleden kunnen ook van beide commissies lid zijn.

Alle commissies op een rijtje:

- commissie Communicatie & PR - communicatie met de achterban en zichtbaarheid van de CMR binnen de HvA
- commissie Onderwijs, Studentzaken en Kwaliteit - alle onderwijs- en onderzoeksgerelateerde onderwerpen, met nadruk op kwaliteit en verbeterplannen
- commissie Financiën en Reglementen - geldzaken en regelgeving
- comissie Personeel & Organisatie - strategisch personeelsbeleid van de HvA en verwante thema's, ook CAO-maatregelen

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018