Medezeggenschap

Centrale Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van de studenten en medewerkers van de HvA op centraal niveau en spreekt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die aan de hogeschool spelen. De raad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers.

De Hogeschool van Amsterdam heeft 8 deelraden. Iedere faculteit van de HvA heeft een deelraad die de belangen van de studenten en medewerkers behartigt in het overleg met het faculteitsbestuur. Daarnaast is er een aparte deelraad voor de centrale staven en diensten.

De raden praten met het bestuur over onderwijskwaliteit, financiën, faciliteiten, studenten- en medewerkerszaken. Voor bepaalde besluiten die het bestuur neemt is instemming van de medezeggenschapsraad nodig, in andere gevallen geeft de raad advies. De raden beschikken naast instemmings- en adviesrecht ook over initiatiefrecht, ze kunnen zelf onderwerpen agenderen waarbij het bestuur verplicht is een reactie te geven.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 9 november 2018