Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Adviezen CMR

In deze map treffen jullie de antwoorden van de Centrale Medezeggenschapsraad op de verschillende adviesverzoeken van het College van Bestuur.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 24 augustus 2017