Medezeggenschap

Adviezen CMR

In deze map treffen jullie de antwoorden van de Centrale Medezeggenschapsraad op de verschillende adviesverzoeken van het College van Bestuur.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 24 augustus 2017