Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Adviezen CMR 18/19

Hieronder worden de reacties van de CMR op de adviesverzoeken vanuit het CvB in het studiejaar 18/19 gepubliceerd.

190710 uit CvB reactie adviesverzoek mobiliteitsbeleid

190710 BIJLAGE reactie adviesverzoek mobiliteitsbeleid

190703 uit CvB ongevraagd advies aanmelden minoren

190628 uit CvB duurzaam dienstreisbeleid HvA

190628 BIJLAGE brief duurzaam dienstreisbeleid HvA

190605 uit CvB reactie adviesverzoek werving studentassessor

190515 uit CvB brief personeelsgeleding CMR flexibele schil HvA

190509 uit CvB reactie adviesverzoek onderwijsjaarroosters 2021-2026

190507 uit CvB ongevraagd advies nav mailstoringen april 2019

190213 uit CvB reactie adviesverzoek inschrijven studenten voor te volgen onderwijs

181220 uit CvB reactie adviesverzoek informatiedossier ITK

181220 Bijlage 1 adviesverzoek informatiedossier ITK

181211 uit CvB advies veranderen maildomein studenten

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 27 augustus 2019