Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Adviezen CMR

Hieronder staan gevraagde en ongevraagde adviezen van de Centrale Medezeggenschapsraad aan het College van Bestuur vanaf studiejaar 2016-2017.

170609 uit CvB verzoek studenthuisvesting Amstelcampus en Amsterdam

170502 uit CvB reactie adviesaanvraag vacaturetekst studentassessor

170413 uit CvB reactie adviesaanvraag samenwerkingsovereenkomst

170413 uit CvB reactie adviesaanvraag opdrachtformulering uitvoeringsplan dienstverlening

170413 uit CvB reactie adviesaanvraag huisvestingsvisie

170315 uit CvB reactie adviesaanvraag openen rustruimtes HvA

170314 uit CvB reactie adviesaanvraag startnotitie digitale leeromgeving HvA

170213 uit CvB reactie adviesaanvraag privacybeleid

170213 uit brief CvB studentassessor

161216 uit CvB voorstel inventarisatie taaktoewijzingsbeleid

161019 uit CvB reactie adviesaanvraag bouw Conradhuis

160928 uit CvB reactie adviesaanvraag regeling Numerus Fixus en selectie HvA

160905 SO advies Mapiq aan CvB

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 24 augustus 2017