Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Adviezen CMR

Hieronder staan gevraagde en ongevraagde adviezen van de Centrale Medezeggenschapsraad aan het College van Bestuur vanaf studiejaar 2016-2017.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 24 augustus 2017