LO in Beweging

Werkplekbegeleiders

Als werkplekbegeleider help je studenten om het geleerde in de praktijk te brengen. Je brengt ze op het niveau dat vereist is bij het vak van Leraar Lichamelijke Opvoeding.

Het stagebureau van de ALO is er voor iedereen die werkplekbegeleider wil worden. Maar ook voor wie al werkplekbegeleider is en vragen heeft of behoefte aan scholing, bijvoorbeeld cursussen op het gebied van begeleidingsgesprekken of beeldcoaching.

Wat doet een werkplekbegeleider?

Als werkplekbegeleider werk je op een gestructureerde manier aan de ontwikkeling van een student. Het doel is dat hij of zij de juiste beheersingsniveaus bereikt van werkprocessen en beroepstaken binnen het vakgebied. Daar werk je op verschillende manieren naartoe, onder andere door:

  • het vaststellen van de leerdoelen van de student;
  • het bepalen van de beginsituatie van de student;
  • het bieden van een gestructureerde begeleiding;
  • het voeren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken.

Werkplek begeleiden in de praktijk

De werkplek van een student vindt natuurlijk plaats in een praktijkomgeving. Hoe zien de hiervoor genoemde werkzaamheden eruit in die situatie? Vanzelfsprekend gaat het hier bij om het voordoen en laten nadoen van oefeningen. Maar ook observeren en het geven van aanwijzingen spelen een rol.

Verder formuleer je opdrachten voor je student over de te geven lessen. Ook bespreek je waar mogelijk het vakwerkplan en creëer je voorwaarden zodat de student een portret van de school kan maken. Uiteraard voer je gesprekken waarin je de voortgang en resultaten van de student bespreekt.

Werkplekbegeleider worden?

Je ziet het, als werkplekbegeleider speel jij een essentiële rol bij het opleiden van de vakdocenten van morgen. Je draagt kennis over en biedt een plek waar studenten methodieken, pedagogische vaardigheden en didactische aanpakken leren.

Wil jij ook werkplekbegeleider worden? Neem dan nu contact op het met stagebureau!

Gepubliceerd door  LO in Beweging 12 april 2021