Hogeschool van Amsterdam

LO in Beweging

Op dinsdag 2 maart ben je van harte uitgenodigd voor de ALO EXPO 2021. Tijdens dit online evenement staat kennisdelen centraal. Vierdejaarsstudenten van de ALO verzorgen een divers aanbod van workshops die een sterke relatie hebben met het vak Lichamelijke Opvoeding.

Programma*

 • 18:45-19:00 uur Inloop online
 • 19:00-19:30 uur Opening​
 • 19:30-20:15 uur Workshopronde 1
 • 20:15-20:30 uur Pauze
 • 20:30-21:15 uur Workshopronde 2
 • 21:15-21:30 uur Afsluiting

* Tijden kunnen per klas verschillen

Workshops per klas

 • Tijdens de ALO EXPO bieden 5 klassen een pakket van online workshops aan.
 • Bekijk hieronder het workshopaanbod per klas.
 • Kies tijdens het aanmelden voor de ALO EXPO een van de klassen.
 • Eind februari ontvang je van de door jouw gekozen klas de links naar de workshops.
 • Je volgt tijdens de ALO EXPO max. 2 workshops.

We bewegen niet alleen te weinig, maar vaak ook te eenzijdig

Het ultieme probleem, de huidige beweegarmoede tegengaan, wie wil dat niet? Deze workshop gaat over een mogelijkheid die bijdraagt aan jouw kennis! Wij gaan het hebben over het Athletic Skills Model (ASM); een model dat net anders naar bewegen kijkt dan hoe we het van oudsher, door middel van bijvoorbeeld de leerlijnen, zijn gewend. Bekijk video over workshop ASM-model .

Blended Learning voor in de Toekomst

In deze workshop leggen we uit hoe je Blended Learning toepast in jouw lessen. Blended learning houdt in dat online en offline lessen combineert, om het onderwijs te optimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat via deze manier van lesgeven, leerlingen motorisch vaardiger worden dan met alleen traditionele LO-lessen.
Bekijk video over workshop Blended Learning

Set de mind op standje Groei!

In deze workshop nemen je mee in de Groeimindset van leerlingen. Wat is nou eigenlijk een Groeimindset, waarom is dit zo belangrijk en hoe kun je dit ontwikkelen en blijven stimuleren? Aan de hand van de theorie en praktische voorbeelden ga je zelf nadenken hoe je jouw leerlingen kunt beoordelen, met als doel om de Groeimindset te verbeteren. Bekijk video over workshop Groeimindset

Andere kijk op Motorische mogelijkheden binnen de Gymles

Door de vele combinaties van lichaamseigenschappen bestaan er talloze manieren om een beweging op te lossen. Er bestaan veel verschillende motorisch leerstrategieën om deze motorische controle efficiënter te laten verlopen. In deze workshop lichten we verschillende motorische leerstrategieën uit en bespreken we welke strategie het beste past binnen verschillende beweegsituaties. Bekijk video over workshop motorische leerstrategieën.

Streetgames

Tijdens deze workshop bieden we nieuwe kennis en inzichten op het gebied van buitenspelen. Kijkend naar de beweegrichtlijnen, bewegen kinderen te weinig. Dit is mede de oorzaak van te weinig buitenspelen. Buitenspelen heeft juist een positief effect op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind. In deze workshop kijken we naar leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en delen we praktische spellen. Bekijk video over workshop streetgames .

Hoe beoordeel jij beoordelen?

Beoordelen, volgens de KVLO toch nog een hele opgave voor docenten LO. We beoordelen vaak alleen maar op de motorische vaardigheden van leerlingen, terwijl iedere leerling een andere motorische achtergrond en aanleg heeft. Er zijn meer manieren van beoordelen dan alleen te kijken naar de motorische vaardigheden. Tijdens deze workshop proberen wij je te prikkelen om na te denken over jouw eigen manier van beoordelen en hopen we je te inspireren tot nieuwe vormen. Bekijk video over workshop beoordelen .

Ronde 1

Nieuwe zaal, nieuwe mogelijkheden

In deze workshop staat het Athletic Skills Model centraal; samen met de nieuwe zaal op de ALO Amsterdam. We leggen uit wat het ASM-model inhoudt en hoe dit terugkomt in de zaal. Deze workshop bestaat uit een interactieve presentatie met veel informatie en nieuwe inzichten aan de hand van het ASM-model. We geven ook verschillende voorbeelden die je aan het denken zetten.

Vakinhoudelijk Bekwaam bij LO

Bij onze workshop geven wij een presentatie over de verschillende vakconcepten binnen ons vak. Het vak Lichamelijke Opvoeding ontwikkelt en verbetert zich voortdurend. In onze presentatie laten wij je de verandering door de jaren heen zien en geven we een kijkje in de verschillende vakconcepten die daarbij horen.

LO in Beweging tijdens Crisisperiode

Deze workshop helpt je om leerlingen in beweging te krijgen of in beweging te houden zolang zij verplicht thuisonderwijs krijgen. Hoe bereik je de leerlingen, hoe stimuleer je hen tot bewegen en hoe ga je creatief om met ruimte en materiaalgebrek? Hoe krijg je de ouders mee in dit verhaal? In deze workshop bespreken we de problemen die zich voordoen, brainstormen we over oplossingen, ervaar je hoe het is om een energizer op afstand te doen en ontvang je tools, tips en tricks over deze moeilijke kwestie.

Ronde 2

De Gymles op Sokken!

Ben je benieuwd naar een nieuwe manier om jouw lessen op te bouwen? Klaar om op een nieuwe manier naar bewegen te kijken? Klaar om je leerlingen bijvoorbeeld gymlessen op sokken te geven? In deze workshop duiken we met z’n allen in het Athletic Skills model!

Vakdidactisch, Constructive Alignment, het nieuwe denken in de praktijk

Wij geven een presentatie over de veranderingen binnen de motorische vaardigheden die zijn behandeld binnen het thema Vakdidactiek. Vakdidactiek splitsen we op in verschillende deelonderwerpen: constructive alignment, leerdoelen, evaluatie leeropbrengst en inhoud als bindende factoren.

Van moeten bewegen naar willen bewegen

Tijdens deze workshop behandelen wij verschillende manieren om jouw pupillen te motiveren voor de gymles of training. Welke tools gebruik je en hoe pas je deze toe? Wij bieden een zo interactief en leuk mogelijke workshop. Hierbij verbreden wij jouw kennis en zetten wij je aan het denken!

De kracht van Bewegend Leren

Dat bewegen gezond is, weten wij allemaal. Bewegen is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor je mentale gezondheid. Maar waarom bewegen leerlingen op scholen dan zo weinig tijdens het leren en hoe combineer je bewegen makkelijk en effectief met vakken als taal en rekenen? Dat leer je in deze workshop! We gaan online de gymzaal en het klaslokaal in om bewegend leren te demonstreren.

Athletic Skills Model in de Praktijk

Wil je als LO-docent jouw professionaliteit verbreden en kennis opdoen van het nieuwe Athletic Skills Model? Dan is deze workshop echt wat voor jou! Naast dat we in deze workshop iets over de theorie vertellen, bieden we een aantal praktijk voorbeelden en nemen we een kijkje in de nieuwe ASM-zaal op de ALO Amsterdam. Tot slot laten we verschillende materialen zien die je kunt gebruiken tijdens de lessen en testen wij jouw kennis en creativiteit met betrekking tot het Athletic Skills Model.

Gedrag, het komt toch ergens vandaan

Passend onderwijs en nu? Kinderen die zich lastig gedragen in de klas hoe ga je er mee om? Wij geven informatie over hoe je kunt omgaan met gedragsproblemen- en stoornissen binnen de klas. Kijken naar waar het gedrag vandaan komt, accepteren dat het gedrag er is en creatief zijn in het vinden van passende oplossingen.

Digitale hulpmiddelen in het Bewegingsonderwijs

Zou je in jouw eigen lessen (meer) gebruik willen maken van digitale hulpmiddelen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Dan is dit de workshop voor jou! We geven de achterliggende theorie en een kijk op bestaande apps en hun doeleinden. Daarnaast ontvang je na afloop van deze workshop een handleiding zodat je jouw lessen letterlijk en figuurlijk kunt updaten en upgraden.

Leren met Drijfveren

Motivatie speelt een belangrijke rol bij veel dagelijkse activiteiten. Motivatie verwijst naar wat ons in beweging zet. Wij zetten leerlingen aan tot bewegen, maar willen we niet liever dat leerlingen uit zichzelf bewegen? In deze workshop behandelen we verschillende vormen van motivatie en het effect van beoordelingsmethoden op het gedrag van leerlingen.

Ronde 1

Athletic Skills Model (ASM) voor iedereen

Thema's van deze workshop:

 • ASM als middel voor brede motorische basis (theorie achter het model en praktische toepassingen).
 • Waarom ASM? Voordelen, nadelen en discussie.
 • Kijkje in de nieuwe ASM-zaal op de ALO Amsterdam.

Visie(k) Onderwijs

We nemen je mee op reis langs de vijf visies die worden losgelaten op het vak Lichamelijke Opvoeding. Om zo handen en voeten te geven aan de overtuigingen die je hebt als docent Lichamelijke opvoeding. Welke visie past het best bij jou?

Driehoek voor een betere Motorische Ontwikkeling

Deze workshop staat in het teken van het Constraints Led-Approach. In de workshop behandelen we de theorie van dit model op een interactieve manier. Daarnaast bieden we handvatten om het CLA toe te passen binnen jouw lessen.

Constuctive Alignment

Doelen stellen, iedere gymles weer. Maar hoe stel je eigenlijk doelen? Weet je zeker dat je dat op de ‘juiste’ manier doet? Wat komt eigenlijk eerst? Het thema, de inhoud van je les of het doel? In deze workshop nemen wij je mee in het principe van het Constructive Alignment (CA).

Ronde 2

Buitenspelen, het ondergeschoven kindje

Buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van bewegen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren te weinig bewegen. Er is overtuigend bewijs voor een positieve relatie tussen buitenspelen en de mate van lichamelijke activiteit van kinderen. Tijdens deze workshop maken wij je bewust van de winst die er nog te halen valt op het gebied van buitenspelen. Dit kan zowel in de gymzaal als op het schoolplein.

De-escaleren kun je leren

Veel pedagogische modellen gaan uit van de cognitie van het kind. Deze modellen maken maar weinig gebruik van het lichaamsbewustzijn. Tijdens deze workshop leggen we overzichtelijk uit hoe je gebruik maakt van het lichaamsbewustzijn. Dit om escalatie in gedrag te voorkomen. Het lichaamsbewustzijn is altijd voelbaar, maar wordt niet altijd bewust gevoeld.

Wat kan mijn 4e jaars stagiair?

In deze workshop leggen wij uit wat vierdejaarsstudenten op de ALO doen en leren. Zo wordt het voor stagebegeleiders duidelijker wat zij precies kunnen verwachten. Wij hebben het onder andere over de winnaarsdriehoek, startbekwaamheid en communicatie. Wij hopen op deze manier stagebegeleiders een beter beeld te geven over wat zij kunnen verwachten van hun vierdejaarsstudent tijdens de stage.

Ieder zijn eigen motoriek

Een ALO-student loopt tijdens de opleiding stage op gemiddeld 5 scholen. De ene stageschool gebruikt een beoordelingsformat, voor de ander is het natte vinger werk en weer een ander geeft helemaal geen cijfers, maar schrijft een verhaaltje. Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over de manieren van beoordelen. Waarom doen we wat we doen en wat zijn de voor en nadelen?

123123…

Tijdens onze workshop geven wij informatie over waarom wij kinderen op niveau indelen. We bespreken de voordelen en nadelen van kinderen indelen op motorisch niveau en op welke manieren je dat kunt doen.

Ronde 1

Beoordelen! Hoe doe je dat?

Tijdens deze workshop informeren en inspireren we docenten LO over de verschillende manieren van beoordelen. Ook geven we inzichten op manieren waarop je beoordelen in de praktijk kunt inrichten.

Op zoek naar de beweegidentiteit!

Beweegidentiteit is een modewoord onder gymdocenten, maar wat wordt er eigenlijk met beweegidentiteit bedoeld? Dit is een vraag die bij meerdere vakspecialisten speelt. Tijdens deze workshop bieden wij meer duidelijkheid over de beweegidentiteit.

The Sky is the Limit binnen Freerunnen

Dé nieuwe dynamische vorm van bewegen met een oneindige wereld vol creativiteit, freerunnen.

Ronde 2

Powerrrrr-zin: Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?!

Hoe ga je om met verschillende individuen binnen een groep? Beïnvloed je de groep of/en beïnvloedt de groep jou?

Innovatie van Bewegen en Muziek

Bent je ook zo’n houten plank? Ook jij kunt bewegen en muziek geven zonder goed te kunnen dansen!

Het Athletic Skills Model, een andere kijk op bewegen

Een nieuwe manier van het aanbieden van Lichamelijke Opvoeding in de les. Minder eenzijdig, minder blessuregevoelig en meer motorisch breed opgeleide leerlingen!

Aanmelden

Je kunt je hieronder aanmelden tot uiterlijk 24 februari.

Contact

Heb je een vraag over de ALO EXPO? Neem dan contact met ons op via eva.gregoire@hva.nl

Doneer voor Gehandicapte Kind

Veel kinderen met een handicap zijn eenzaam en voelen zich buitengesloten. Ze kunnen meestal niet terecht op de gewone sportclub, gaan vaak niet naar school of krijgen speciaal onderwijs, ver weg van huis. Ook zijn er vaak nauwelijks plekken om te spelen met vriendjes in de buurt. Samen met jou zorgt het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) dat kinderen met een beperking opgroeien in contact met leeftijdgenootjes - met en zonder handicap. Dat ze samen spelen, leren en sporten.

De ALO EXPO is een kennisevenement voor docenten LO die dit jaar gratis is. Via onderstaande knop kun je een vrijwillige donatie achterlaten, zodat elk kind kan spelen, leren en sporten.

Gepubliceerd door  LO in Beweging 26 februari 2021

Datum

Startdatum 02 mrt

Tijd

19:00 - 22:00 uur