Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Regel die vrije ruimte!

lessen uit Gent, Londen en Berlijn

Verslag

Dit onderzoek vond plaats in het kader van Bestuursopdracht Vrije Ruimte van Gemeente Amsterdam. Aanleiding voor de bestuursopdracht vormt de ambitie van het college om rafelranden en niet-commerciële initiatieven in de stad te beschermen. Amsterdam kent een lange geschiedenis van vrijplaatsen, maar de continuïteit hiervan in niet altijd gegarandeerd. Met de groei en verdichting van de stad is er veel druk komen te staan op dergelijke initiatieven en moeten zij regelmatig wijken voor bouwplannen. Er zijn zorgen over toenemende commercialisering en het verlies van authenticiteit in de stad. Bovendien staat democratisering hoog op de agenda: de wens is steeds meer om gezamenlijk vorm te geven aan de stad en meer aandacht te besteden aan initiatieven vanuit de samenleving.

Referentie de Nijs, K., & Majoor, S. (2020). Regel die vrije ruimte! lessen uit Gent, Londen en Berlijn. Hogeschool van Amsterdam, Urban Governance and Social Innovation.
Gepubliceerd door  Urban Governance 3 februari 2020

Publicatiedatum

feb 2020

Auteur(s)

Karin de Nijs

Publicaties:

Research database