Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Mensen maken de stad

samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam

Bloemlezing (anthologie)

In de publicatie wordt in vier delen het heden en verleden van de Amsterdamse stadsontwikkeling behandeld met lessen voor de toekomst in de opgave Koers 2025. Van de stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt in de jaren tachtig, IJburg - ‘Wijk zonder scheidslijnen’ en de inclusieve stadsontwikkeling in de naoorlogse wijken naar een duurzame nieuwe stad in Koers 2025. “Gestuwd door een snelle groei en oplevende conjunctuur bevindt Amsterdam zich vrij plots in een periode van groot optimisme. Bijbouwen is het devies. Tegelijkertijd kenmerkt de stad zich door sociale polarisatie, fragmentatie en hardnekkige maatschappelijke problemen. Kunnen we de fysieke uitdagingen koppelen aan sociale, economische en ecologische doelstellingen om zo aan een meer inclusieve stad te bouwen?”

Referentie Majoor, S. (Ed.) (2017). Mensen maken de stad: samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau.
Gepubliceerd door  Urban Governance 1 oktober 2017

Publicatiedatum

okt 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database