Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Energiepositieve wijk in Buiksloterham (ATELIER)

De HvA participeert in Europees smart city lighthouse project

Project

Amsterdam heeft een Europese subsidie gekregen voor het realiseren van een ‘energiepositieve wijk’ in Buiksloterham. Ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA) participeert in het project. In de Amsterdamse Buiksloterham komt een nieuwe wijk waar bewoners zelf duurzame energie opwekken. De verwachting is dat zij meer energie produceren dan ze zelf gebruiken. Dit overschot wordt verhandeld op een lokale energiemarkt.

Energiepositieve wijk in Buiksloterham

De ontwikkeling van deze ‘energiepositieve’ wijk maakt onderdeel uit van het Europese project ATELIER. Amsterdam werkt hierin samen met de Spaanse stad Bilbao, waar een soortgelijke wijk wordt gebouwd. Ook andere steden profiteren van de ontwikkelde innovaties en technieken. Bratislava, Boedapest, Kopenhagen, Krakau, Matosinhos en Riga gaan later met de opgedane kennis en ervaring aan de slag. De gemeente Amsterdam coördineert het project, waarin dertig steden, kennisinstellingen en bedrijven uit elf landen tot 2024 met elkaar samenwerken.

De HvA is bij ATELIER betrokken als kennispartner in verschillende werkpakketten: De HvA organiseert de samenwerking met andere smart city projecten, levert een bijdrage aan het monitoren en evalueren van het project, en ondersteunt de verspreiding van de resultaten in andere Europese steden.

Energieconsument en -producent

ATELIER verbindt in de nieuwe wijk in Buiksloterham nieuwe en bestaande energiecoöperaties met elkaar. Huidige en nieuwe bewoners zijn straks niet alleen energieconsument, maar ook energieproducent. Het overschot aan energie dat ze zelf opwekken, kunnen ze opslaan en via een digitaal platform verhandelen. In de nieuwe wijk – van circa 20.000 m2 met woningen en commerciële voorzieningen - komt ook een verzamelpunt voor elektrisch deelvervoer.

Technologie, burgerparticipatie en businessmodellen

De HvA maakt voor dit project gebruik van de opgedane kennis en ervaring binnen de HvA Smart City Academy. Naast technologische oplossingen kijkt de onderzoeksgroep ook naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, effectieve businessmodellen en de opschaling en uitrol van zo’n wijk in andere steden.

HvA-onderwijs profiteert

Studenten van de HvA kunnen deelnemen aan het onderzoek, er wordt studiemateriaal ontwikkeld op basis van de inzichten en er komen training- en coachingtrajecten voor professionals en studenten. Lector Willem van Winden (Urban Economic Innovation): "We ontwikkelen strategieën voor de opschaling en replicatie van deze wijken. En zetten we training- en coachingtrajecten op voor professionals en studenten."

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Betrokken HvA -partijen zijn:

  • Het lectoraat Energie en Innovatie
  • Het lectoraat Urban Economic Innovation
  • Het lectoraat Urban Analytics
  • De opleiding Toegepaste Psychologie
  • De Smart City Academy
  • Speerpunt Urban Management
  • Centre of Expertise City Net Zero
  • Centre of Expertise for Urban Governance and Social Innovation
  • Centre for Economic Transformation

Betrokken partners zijn:

City of Amsterdam (NL), City of Bilbao (SP), Tecnalia (SP), TNO (NL), Cartif (SP), De Waag Society (NL), Amsterdam University of Applied Sciences (NL), Paul Scherrer Institute (SW), Steinbeis-Europa-Zentrum (GE), City of Budapest (HU), City of Matosinhos (PO), City of Riga (LT), City of Copenhagen (DK), City of Bratislava (SK), City of Krakow (PL), DEUSTOTECH (SP), Cluster Bilbao (SP), IBERDROLA (SP), TELUR (SP), EVE (SP), SPECTRAL (NL), Republica Development VOF (NL), Developer Poppies Location (NL), Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (NL), Waternet (NL), DNV-GL (NL), Greenchoice (NL), Civiesco (IT), Zabala Innovation Consulting (SP), Fraunhofer ITWM (GE)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 4 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 30 okt 2025

Contact

Karen Williams