Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoe ontwikkelen leraren en scholen gedeeld leiderschap?

reflecties op een leergang Gedeeld Leiderschap voor Leraren

Verslag

In een poging om leraren nieuwe ontwikkelmogelijkheden te bieden en daarmee bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar, startte in het najaar van 2019 in Amsterdam een aantal leergangen1. Een van die leergangen was de leergang Gedeeld Leiderschap voor Leraren, waarbij de focus lag op het versterken van het leiderschap van leraren met als doel bij te dragen aan meer ruimte voor gedeeld leiderschap in scholen.

Die leergang was ontworpen op basis van een aantal uitgangspunten en veronderstellingen over leiderschap in scholen, over hoe leraren daar kwaliteiten voor konden ontwikkelen en over hoe vervolgens een leergang er uit zou moeten zien. In dit artikel staan we stil bij die uitgangspunten op basis van de gesprekken die we als opleiders met elkaar en met de deelnemers voerden en formuleren we de lessen die we geleerd hebben.

Na een korte toelichting op de opzet van de leergang beschrijven we de opbrengst van de leergang voor de deelnemers en hun scholen. Vervolgens gaan we in op inzichten die het traject ons hebben opgeleverd t.a.v. het ontwikkelen van persoonlijk en gedeeld leiderschap door leraren en op de implicaties hiervan voor scholen.

Referentie Snoek, M., Verbeek, B., & Verwer, S. (2021). Hoe ontwikkelen leraren en scholen gedeeld leiderschap? reflecties op een leergang Gedeeld Leiderschap voor Leraren. Leraar in Amsterdam: Een kleurrijk beroep.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 maart 2021

Publicatiedatum

mrt 2021

Auteur(s)

Brigit Verbeek
Simon Verwer

Publicaties:

Research database