Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Navigeren in een dynamisch en veelzijdig beroep

MBO-docent en loopbaan

Artikel

Nadenken over loopbaanontwikkeling in het beroep van docent krijgt een duwtje in de rug. De beroepsvereniging voor opleiders in het mbo (BVMBO) en de MBO raad hebben het initiatief genomen om een beroepsbeeld voor de docent mbo te ontwikkelen. Lector Marco Snoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van dit beroepsbeeld dat een varaiant is op het beroepsbeeld voor leraren in het voortgezet onderwijs. Het beroepsbeeld Docent MBO biedt handvatten voor het ontwikkelen van loopbaanbeleid binnen mbo-instellingen.

Referentie Snoek, M. (2019). Navigeren in een dynamisch en veelzijdig beroep: MBO-docent en loopbaan. SchoolManagement, 20(4), 14-16.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2019

Publicatiedatum

okt 2019

Auteur(s)


Publicaties:

Research database