Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Posterpresentatie 260 – Versterking van eerstejaars studiesucces in het hbo

het definiëren van de hbo-studentenrol

Conferentie

Voor studenten die de overstap maken naar het hbo is soms onvoldoende duidelijk welke rol er van hen als student verwacht wordt.

In dit onderzoek wordt de hbo-studentenrol verkend door gedragingen en strategieën te identificeren die hbo-studenten moeten beheersen en tonen om succesvol te kunnen studeren. De rolopvattingen van studenten en docenten worden in kaart gebracht, alsmede hun visie op de wijze waarop studenten geholpen kunnen worden om hun weg te vinden in het hbo, de ondersteuning die daarbij nodig is en de vraag hoe, wanneer en door wie die ondersteuning geleverd zou moeten worden. Het onderzoek beoogt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die studenten ondersteunen in het vinden van hun rol in het hbo.

Referentie Veraa, F. (2018). Posterpresentatie 260 – Versterking van eerstejaars studiesucces in het hbo: het definiëren van de hbo-studentenrol. In Ondersteboven van onderwijs: abstractboek (pp. 464-465). Radboud Universiteit Nijmegen.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Fiona Veraa

Publicaties:

Research database