Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Integrale benadering van onderzoek in het onderwijs

op zoek naar een empirische basis

Rapport

Het realiseren van een verbinding tussen onderwijs en onderzoek in het hoger beroepsonderwijs een integrale aanpak variërend van docenttaken en curriculumstructuur, tot organisatie-inrichting en beloningsbeleid. Dat verondersteld een complexe aanpak. De kennis over het verbinden van onderzoek lijkt inmiddels omvangrijk. Tegelijk blijkt dat de huidige stand van de wetenschap over de research-teaching-nexus weliswaar divers is, maar ook vooral normatief en prescriptief. Er is weinig empirisch onderzoek gedaan naar wat er gedaan wordt aan het verbinden van onderwijs en onderzoek en wat het effect is van deze verbinding, bijvoorbeeld op het leren door studenten. Dit symposium combineert papers over onderzoek die de intentie hebben om een meer empirisch inzicht te geven in de praktijken van het verbinden van onderwijs en onderzoek.

Referentie Griffioen, D. M. E. (2018). Integrale benadering van onderzoek in het onderwijs: op zoek naar een empirische basis.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database