Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een beroepsbeeld voor de leraar

handvat voor loopbaan- en ontwikkelpaden

Hoofdstuk

In deze bijdrage schetsen we een beroepsbeeld voor de leraar als handvat voor loopbaan- en ontwikkelpaden. Dit beroepsbeeld is afgelopen maanden ontwikkeld door een groep experts en besproken met leraren, schoolleiders en opleiders. Aanleiding voor het opstellen van het beroepsbeeld is tweeledig. Enerzijds wordt in de maatschappelijke beeldvorming het beroep van leraar als weinig aantrekkelijk gezien door het ontbreken van duidelijke loopbaanpaden. Anderzijds ontbreekt het aan een gedeeld referentiekader, dat als handvat kan dienen voor het ontwikkelen van loopbaanpaden. Het beroepsbeeld dat we in dit hoofdstuk presenteren, schetst een breder en meer ontwikkelingsgericht beeld van het leraarschap. Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld beeld voor scholen, leraren, lerarenopleidingen en overheid om loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden voor leraren te identificeren.

Referentie Snoek, M., de Wit, B., Dengerink, J., van Eldik, S., van der Wolk, W., & Wirtz, N. (2018). Een beroepsbeeld voor de leraar: handvat voor loopbaan- en ontwikkelpaden. In F. Cörvers, & M. van der Meer (Eds.), Onderwijs aan het werk - 2018: analyses, feiten en visies overw erken in het onderwijs (pp. 197-209). (Publicatiereeks overheid & arbeid; Vol. 47). CAOP.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 mei 2018

Publicatiedatum

mei 2018

Auteur(s)

Bas de Wit
Jurriën Dengerink
Sabine van Eldik
Willem van der Wolk
Nienke Wirtz

Publicaties:

Research database