Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren van congresbezoek door junior en senior bezoekers

Poster

Congresbezoek is een manier om (vak-)kennis en vaardigheden te actualiseren en te netwerken. We weten nog weinig over verschillen in hoe junioren en senioren zich professionaliseren door congresbezoek. Dit onderzoek biedt inzicht in leerdoelen en –ervaringen van de verschillende leden van een onderzoeksteam bij hun bezoek aan de OnderwijsResearchDagen (ORD) 2018 (<i>N</i> = 9). Voor en na het congresbezoek zijn participanten geïnterviewd, waarna op basis van thematische codering<br/>op groepsniveau thema’s naar voren kwamen. De resultaten laten zien dat junioren vooral nieuwe kennis op willen doen en de praktijk van een congres willen leren kennen. Senioren willen vooral kennis bijhouden en melden uiteenlopende leerervaringen. Dergelijk inzicht kan congresorganisatoren helpen hun evenement te laten aansluiten bij verschillende professionaliseringsbehoeften.<br/>

Referentie Wellner, H., Daas, S., & Griffioen, D. M. E. (2019). Leren van congresbezoek door junior en senior bezoekers. 631-632. Poster session presented at Onderwijs Research Dagen 2019, Heerlen, Netherlands.
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 27 juni 2019

Publicatiedatum