Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De integratie van onderzoek in het hbo: een longitudinale analyse van vacatureteksten

Rapport

Onderzoekscompetenties helpen professionals functioneren in de hedendaagse kennismaatschappij. Docenten spelen een centrale rol in het overbrengen van deze competenties, doordat zij in direct contact staan met de student. Het hbo zoekt daarom steeds meer de verbinding tussen onderwijs en onderzoek in de werkzaamheden van docenten. Dit onderzoek richt zich op deze verbinding door middel van een longitudinale analyse van competenties en taken in vacatureteksten van het hbo uit 2016, 2017 en 2018 (totale N=381). Uit de resultaten blijkt een overwegend negatief verband tussen onderwijs- en onderzoekscompetenties en taken gedurende alle jaren. Deze resultaten dragen bij aan de bewustwording van het hbo over haar vorderingen op het gebied van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek.

Referentie Daas, S., & Griffioen, D. M. E. (2019). De integratie van onderzoek in het hbo: een longitudinale analyse van vacatureteksten. 571-572. Paper presented at Onderwijs Research Dagen 2019, Heerlen, Netherlands.
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 28 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Publicaties:

Research database