Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jobs of the future

een onderzoek naar arbeid van de toekomst onder werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam

Boek

Het onderzoek geeft een beeld van de verwachtingen van werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam en geeft antwoord op vragen zoals: hoe zal de arbeidsmarkt in 2025 eruitzien, en welke competenties zullen werknemers dan moeten hebben?

Discussie over arbeidsmarkt van de toekomst

Het onderzoeksteam van het lectoraat Gedifferentieerd HRM heeft voor Jobs of the future gesproken met uiteenlopende werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam. Het verkennende onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over de arbeidsmarkt van de toekomst in de regio.

Naast een beeld van de stand van zaken biedt de publicatie een kritische blik op de toekomst, inclusief aanbevelingen voor werkgevers.

Met Jobs of the future willen de onderzoekers ertoe bijdragen dat onder andere werkgevers antwoorden gaan formuleren op vragen zoals: zijn wij klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst, en wat is mijn rol daarin als werkgever?

Referentie Ballafkih, A. H., Portielje, M., Vonk, L., Zinsmeister, J., Zijlstra, A., Meulemans, W., & Meerman, M. (2018). Jobs of the future: een onderzoek naar arbeid van de toekomst onder werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, CAREM.
Gepubliceerd door  CAREM 10 mei 2018

Publicatiedatum

mei 2018

Auteur(s)

L. Vonk
A. Zijlstra
M. Meerman

Publicaties:

Research database