Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sociaal ondernemerschap

grip op het begrip

Boek

Wat is het doel van een bedrijf: zoveel mogelijk winst maken, of helpen maatschappelijke problemen op te lossen? Deze vraag helpt om onderscheid te maken tussen traditionele ondernemingen, die primair op financiële waarde gericht zijn en sociale ondernemingen, waarvoor maatschappelijke waarde voorop staat. Wil je, met inachtneming van bepaalde waarden, winst maken of wil je een probleem oplossen en is een bedrijf daarvoor een middel?

Dit document gaat over bedrijven die het oplossen van maatschappelijke problemen als startpunt nemen: sociale ondernemingen. We gebruiken daarbij de volgende werkdefinitie: ‘Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen’ (Sociaal-Economische Raad [SER] 2015, p. 26).

De term sociaal ondernemerschap is het afgelopen decennium in Nederland steeds populairder en gangbaarder geworden. Steeds meer bedrijven profileren zich als sociale onderneming. Er zijn vele rapporten over geschreven, je kunt er opleidingen in volgen en gemeenten hebben er beleid op ontwikkeld. Maar ondanks deze sterke ontwikkeling van de sector is er nog veel onduidelijkheid en leven er allerlei vragen.

Referentie Hogenstijn, M. (2018). Sociaal ondernemerschap: grip op het begrip. Eburon.
Gepubliceerd door  CAREM 16 oktober 2018

Publicatiedatum

okt 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database