Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Peer-to-Peer. Begeleiden interacties tussen jongeren

Reflectie-instrument

Anders

Dit reflectie-instrument is een hulpmiddel voor jeugdprofessionals om te reflecteren over het begeleiden van peer-to-peer interacties en hierover met elkaar het gesprek te voeren.

Dit instrument is gebaseerd op literatuuronderzoek (Manders, Metz & Sonneveld, 2017)1 en op observaties en interviews met jeugdprofessionals bij 9 jongerenwerkaanbieders. In dit instrument zijn alleen handelingsvormen opgenomen die in de praktijk aantoonbaar bijdragen aan het versterken van peer-to-peer interacties. Hieronder beschrijven we kort de achtergrond van het instrument, welke peer-to-peer interacties jeugdprofessionals kunnen bevorderen, welke handelingsvormen jeugdprofessionals in kunnen zetten om peer-to-peer interacties te bevorderen, en hoe het reflectie-instrument gebruikt kan worden.

Referentie Todorović, D., Manders, W., & Metz, J. (2019, Dec 15). Peer-to-Peer. Begeleiden interacties tussen jongeren: Reflectie-instrument. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 december 2019

Publicatiedatum

dec 2019

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database