Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Talent van de straat

Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

Boek

Maike Kooijmans onderzocht wat de effecten van talentenprojecten zijn op risicojongeren. Om te voorkomen dat jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen, 'afwijkend' gedrag ontwikkelen, bijv. door in de criminaliteit belanden, is er op lokaal niveau een groeiend aanbod van preventieve programma's, waaronder talentgericht jongerenwerk. Dit moet risicojongeren motiveren tot een positieve (talent)ontwikkeling en hen op het rechte pad houden. Wat is precies de bedoeling van deze preventieve programma's, hoe werkt dat? Wie zijn deze zogenoemde risicojongeren en wat brengen deze programma's teweeg? In hoeverre zijn het gepaste strategieën om crimineel gedrag te voorkomen? Dat zijn vragen die hebben geleid tot dit boek, waarvan het proefschrift "Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie" ten grondslag ligt.

Proefschrift: Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie. Kooijmans, M. (2016). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
'Talent van de straat, jongerenwerk als preventiestrategie' beschrijft een onderzoek naar de preventieve werking van artistieke en sportieve talentprojecten, bij jongeren met een verhoogde kans op delinquentie. Het proefschrift behandelt een exploratief evaluatieonderzoek naar de interventiemechanismen van talentgericht jongerenwerk van ContourdeTwern/R-Newt in Tilburg en Divers/Doelbewust in 's-Hertogenbosch. De praktijken zijn onderzocht door participerende observaties, interviews met jongerenwerkers en jongeren, het monitoren van de gedrags- en talentontwikkeling van 50 jongens en een Q-methodologische studie bij dezelfde 50 jongens.
Op basis van empirie en sociologische/antropologische literatuur construeert de auteur een zogenoemd dramaturgisch analysekader, waarmee zij zowel de risico’s als kansen van 'jongens van de straat' bestudeert. Het proefschrift beschrijft in hoeverre en op welke wijze talentprojecten bij verschillende deelnemende jongens kunnen aangrijpen en in welke mate ze kunnen voldoen als preventiestrategie. De interventiemechanismen en -patronen worden ten slotte inzichtelijk gemaakt in een handelingsmodel (het interventiekwadrant voor talentgericht jongerenwerk).
De conclusie van het proefschrift is dat talentgericht jongerenwerk een veelbelovend programma is voor jongens die nog geen delicten plegen (primaire preventie), of die beginnend delinquent gedrag laten zien (secundaire preventie). Bij hen blijken de projecten enerzijds bij te dragen aan een positievere straatperformance en steunde relaties, en anderzijds aan positievere emoties en aspiraties, en een groter zelfbewustzijn. Voor jongeren die blijven recidiveren (voor wie tertiaire preventiedoelen gelden) blijken de onderzochte projecten in de huidige vorm onvoldoende werkzaam. Voor deze groep is een intensivering van de talentprogramma's nodig.

Referentie

Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.

Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

13 mei 2016

Publicatiedatum

mei 2016

Auteur(s)

Maike Kooijmans

Publicaties: