Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Afstand nemen van nabijheid

humor en stil verzet van sociaal werkers

Hoofdstuk

humor en stil verzet van sociaal werkers

Referentie Hoijtink, M. (2018). Afstand nemen van nabijheid: humor en stil verzet van sociaal werkers. In F. Bredewold, J. W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens, & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt (pp. 157-185). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek). Van Gennep. https://www.instituutgak.nl/wp-content/uploads/2018/10/Verhuizing-van-de-verzorgingsstaat.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018