Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Youth work rituals: Struggles for success in Amsterdam and Beirut

Promotieonderzoek

Dit is een promotieonderzoek naar succeservaringen van jongeren in achterstandssituaties en de werking en effecten daarvan. Het doel is daarbij tot een vergelijking te komen tussen ervaringen van jongeren in Amsterdam en Beiroet.

Het promotieonderzoek van Sebastian Abdallah is onderdeel van het RAAK-PRO-onderzoek naar talentontwikkeling bij maatschappelijk kwetsbare jongeren dat vanuit het lectoraat Youth Spot is uitgevoerd in de periode 2010-2015. Hij gaat in op het belang van succeservaringen in talentgerichte benaderingen. Hij laat zien hoe jongerenwerkers verzwakkende en versterkende interactierituelen onderscheiden in het leven van jongeren. Hun werk bestaat uit het herkennen van de verzwakkende interacties en het mogelijk maken van versterkende series interactierituelen, waardoor jongeren positievere handelings- en gedragspatronen ontwikkelen en zich gaandeweg beter gaan voelen. De verwachting is dat het proefschrift in de loop van 2016 af is.

Het andere proefschrift van dit RAAK Pro project verschijnt ook dit jaar:

  • Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie. Amsterdam: Van Gennep.

Hun bevindingen zijn uitgebreid opgenomen in een methodisch boek dat 20 april verschijnt: Abdallah, S., Kooijmans, M., & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkeningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.

Promotor

  • prof. dr. Jan Willem Duyvendak (Universiteit van Amsterdam)
  • prof. dr. Paul Verweel (Universiteit Utrecht)
  • dr. Bowen Paulle (co-promotor - Universiteit van Amsterdam)

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Sebastian Abdallah ( s.e.abdallah@hva.nl).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 april 2016

Datum

apr 2016

Promovendus


Publicaties: