Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werken met de late gevolgen van kanker en/of kankerbehandelingen

Project

Steeds meer mensen overleven kanker gelukkig en kunnen ook hun werk hervatten na een kankerdiagnose. Toch kan er op langere termijn sprake zijn van lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen. Een onderbelicht aspect. In dit onderzoeksproject van HvA-docentonderzoeker Ingrid Boelhouwer, Centrum Werk Gezondheid en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), wordt onderzoek gedaan naar de begeleiding van deze groep werkenden door arbeidsdeskundingen.

Met een toenemend aantal mensen dat kanker overleeft, of langer leeft met kanker, is er meer aandacht voor werkhervatting na een kankerdiagnose. Zo ook voor het blijven werken tijdens kanker(-behandelingen) en daarna. Het blijven werken, of het weer oppakken van werk kan echter tot problemen leiden die voortkomen uit de doorgemaakte kanker en/of bijbehorende behandelingen. Maar lang niet altijd leggen mensen én hun (werk)omgeving deze link, zeker niet wanneer de diagnose en behandeling langer geleden zijn. Arbeidsdeskundigen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Om enerzijds de gevolgen te signaleren, en daarnaast hun kennis hierover te delen en mensen te begeleiden.

De onderzoeksvragen

Met dit project gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden en adviseren:

  • kennis hebben van late gevolgen van een kanker(-behandeling);
  • alert zijn op de late gevolgen van een kanker(-behandeling);
  • de kennis toepassen in hun werk;
  • welke (ontbrekende) informatie hen hierbij kan helpen.

De methodiek

  • Online peiling onder arbeidsdeskundigen
  • Groepsinterviews met arbeidsdeskundigen
  • Groepsinterviews met werknemers met late gevolgen van kanker

Verwachte resultaten

Het project resulteert in een online kennisproduct met informatie en tips voor arbeidsdeskundigen om werknemers die leven met late gevolgen van kanker(-behandeling) beter te kunnen begeleiden. Daarmee draagt het onderzoek bij aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden die in het verleden kanker hebben gehad.

Bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden is een aandachtsgebied in de opleiding Toegepaste Psychologie. Dit onderzoek sluit hierop aan en geeft verbinding met het werkveld waarin arbeidsdeskundigen actief zijn.

Ingrid Boelhouwer, projectleider en onderzoeker

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid, de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Het wordt gefinancierd vanuit van een open subsidiecall van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 sep 2024