Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie Proefinvoering Richtlijnen Jeugdhulp (afgerond)

Project

Samen met het Nederlandse Jeugdinstituut evalueert het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd de proefinvoering van richlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De proefinvoering van (concept) richtlijnen maakt onderdeel uit van het ontwikkeltraject van elke individuele richtlijn.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor de richtlijnontwikkeling zijn de beroepsverenigingen voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp; de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (NVMW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming

Doel van het programma Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming is de ontwikkeling en invoering van 14 richtlijnen voor professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk en bieden een overzicht van de laatste kennis op basis van wetenschap, ervaringen uit de praktijk én cliëntvoorkeuren.

Proefinvoer eerste richtlijnen

Na het opstellen van elke richtlijn wordt eerst proefgedraaid. Op basis van de evaluatie van deze proefinvoering worden richtlijnen nader aangepast. Ook brengen diverse andere partijen adviezen uit en raadplegen de beroepsverenigingen hun leden over de inhoud van elke richtlijn. Pas daarna is een richtlijn definitief. In het najaar van 2012 is de proefinvoer van de eerste richtlijnen van start gegaan.

Evaluatieonderzoek proefinvoering

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd voert samen met het Nederlands Jeugdinstituut evaluatieonderzoek uit naar de proefinvoeringen. Het doel van een proefinvoering is het achterhalen van ervaringen van professionals bij het werken met een richtlijn en het zicht krijgen op knelpunten bij de invoering en toepassing van de richtlijn.

In verschillende fasen van dit project is er plaats voor studenten van de minor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en studenten van het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker om onderzoeksopdrachten uit te voeren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 31 aug 2012

Contact

Pieter Jelle Moenandar
Olaf Goorden
Rosan Bakker

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900