Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Langdurige Zorg en Ondersteuning

De onderzoeksgroep Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) richt zich op het versterken en onderhouden van de kwaliteit van leven bij een langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning.

Deze onderzoeksgroep vindt oplossingen voor de problemen die professionals ervaren bij het aansluiten op de behoeften van zorgvragers en hun naasten. Het onderzoek hiernaar wordt gedaan op verzoek van de beroepspraktijk en in nauwe samenwerking met de professionals die de interventies in praktijk gaan toepassen.

Onderzoeksthema’s

Bij het onderzoek van het lectoraat staan drie thema’s centraal:

  1. Samenwerking tussen informele en formele zorg en ondersteuning
  2. Netwerkversterking van mensen met een langdurige zorgvraag
  3. Sociale inclusie en de rol van zorg- en welzijnsprofessionals hierbij

Langdurige zorg en ondersteuning in de stad

Als onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam speelt het lectoraat in op grootstedelijke vraagstukken. Door een relatief grote concentratie mensen met een zorgvraag en een diverse bevolking vragen sociale cohesie en de gevolgen daarvan voor informele steunstructuren aandacht.

Een belangrijk aandachtspunt van het lectoraat LZO is de rol van de professionals: wat moeten zij doen en wat laten om de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige vraag om zorg of ondersteuning zo hoog mogelijk te houden?

Directe verbinding met onderwijs

De onderzoeksgroep vertaalt de uitkomsten van onderzoek naar opleidingen van (aanstaande) professionals. Bij de opzet en uitvoering van onderzoek worden vertegenwoordigers van de doelgroepen, professionals, studenten en docenten betrokken.

Het lectoraat biedt bachelorstudenten de minor Langdurige Zorg en Ondersteuning aan en verzorgt daarnaast bij- en nascholing rond de thema’s die in de onderzoeksgroep centraal staan.

Gezien de inhoud van het onderzoeks- en onderwijsprogramma werkt het lectoraat LZO intersectoraal en daarmee discipline overstijgend.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 22 december 2022

  dr. ir. M.H. Kwekkeboom (Rick)

Lector Langdurige Zorg en Ondersteuning

Tel: 0621156087
r.kwekkeboom@hva.nl
Bekijk profiel