Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Voorkomen van probleemgedrag

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 heeft preventie een belangrijke plek gekregen in het jeugdstelsel. Het voorkomen dat jeugd met externaliserend probleemgedrag terecht komt bij specialistische hulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering lukt echter nog maar beperkt. Vanuit het thema ‘Voorkomen van probleemgedrag’ wordt - in samenwerking met diverse partners - gewerkt aan begrip van de problematiek van uitval van jongeren uit de maatschappij en wordt onderzocht hoe dit voorkomen kan worden.

De focus ligt op jongeren die al ernstig probleemgedrag laten zien, en waarbij het doel is te voorkomen dat de problematiek erger wordt. Deze doelgroep is vaak al in beeld bij specialistische hulp en professionals kunnen vaak al voorspellen bij wie en waar het mis zal gaan. De uitdaging is om samen met partners in de praktijk deze kennis expliciet te maken. En om op basis daarvan een gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen, waarmee het verder afglijden van deze jongeren voorkomen kan worden.

Ombuigen negatieve ontwikkeling

Dat vraagt om een aanpak waarbij meerdere partijen tegelijkertijd aan tafel zitten, en waar professionals bereid zijn om flexibel met regels en kaders om te gaan. Tegelijkertijd is er behoefte in de praktijk om meer te weten over hoe je dat doet, wat daarbij nodig is, en hoe je dat in de praktijk inricht.

Het doel van dit lectoraat is om samen met de praktijk het probleem in kaart te brengen van jongeren die een negatieve ontwikkeling laten zien naar ernstiger probleemgedrag en jeugdcriminaliteit. En om te kijken welke aanpak helpend kan zijn om deze negatieve ontwikkeling om te buigen.

Bijzonder lectoraat Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren

Dit onderzoek wordt geleid door bijzonder lector Marc Noom en uitgevoerd vanuit het bijzonder lectoraat Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren, dat met ingang van 1 januari 2022 van start is gegaan.

Projecten binnen dit lectoraat:

Het onderzoek heeft een interventie met Theory of Change, een handreiking en een eindrapportage opgeleverd:

Straatkracht

Contactpersoon

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 26 januari 2023