Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Extreme hitte en overstromingen: welke rol speelt klimaatverandering?

Webinarreeks over de KNMI'23-Klimaatscenario's

Evenement

2023 is de warmste zomer ooit. Hittegolven teisterden delen van de wereld, bosbranden laaiden op en waren moeilijk te controleren. Op andere plekken zorgden buitengewoon veel regen of uitzonderlijk grote hagelstenen voor overstromingen en schade. Het extreme weer houdt de gemoederen wereldwijd bezig. Welke rol speelt klimaatverandering bij dit soort weersextremen? En wat staat ons in de toekomst nog te wachten? In een serie van vier webinars nemen lector Klimaatgeletterdheid Janette Bessembinder en collega's je mee in de toekomstscenario’s voor het klimaat in Nederland.

Op 9 oktober worden door het KNMI de nieuwe KNMI'23-Klimaatscenario’s voor Nederland gepresenteerd. Deze scenario’s zijn toekomstbeelden van het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn, zo’n 50 – 100 jaar vooruit. Het is de vertaling van de rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) naar Nederland. De scenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering, en ook voor hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

Vier webinars over de klimaatscenario’s

In de weken rondom de publicatie van de klimaatscenario’s organiseert Janette Bessembinder, lector Klimaatgeletterdheid, vanuit een samenwerking tussen de HvA en het KNMI vier lunch-webinars voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en andere geïnteresseerden. Er is speciale aandacht voor het ontstaan van extreme hitte en neerslag.

Sinds het begin van de vorige eeuw wordt het klimaat gemeten in Nederland. In deze metingen is te zien dat de kans op hoge temperaturen en extreme neerslag is toegenomen. In dit webinar wordt verteld hoe er wordt gemeten en welke veranderingen in het klimaat we wel en niet zien in de waarnemingen.

Kennis over allerlei aspecten van het klimaatsysteem is bijeen gebracht in klimaatmodellen. Tijdens dit webinar wordt toegelicht hoe klimaatmodellen werken en hoe ze gebruikt worden om klimaatscenario’s te maken op wereldschaal en voor Nederland

Op 9 oktober worden de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland gepresenteerd door het KNMI. Tijdens dit webinar geven we in meer detail informatie over toekomstige hitte en extreme neerslag in de verschillende klimaatscenario’s, met de nadruk op de regio Amsterdam

Een paar graden meer of 10% neerslag meer zegt de meeste mensen niet zo veel. Men wil graag weten wat de gevolgen zijn voor bijv. gezondheid, waterveiligheid. Tijdens dit webinar laten we zien welke klimaatdata beschikbaar is om de gevolgen door te rekenen en laten we enkele voorbeelden zien.

Deelnemen?

Wil je één of meerdere Webinars bijwonen, geef je dan op via onderstaande link. Kun je de Webinars niet live bijwonen maar wil je graag de opnames achteraf ontvangen, dan kun je dat ook in het formulier aangeven.

Meer weten over de webinars? Neem contact op met:

Het lectoraat Klimaatgeletterdheid

Hoe zorgen we ervoor dat professionals gegevens over klimaatverandering juist interpreteren? En hoe kunnen zij deze informatie vertalen naar een duidelijke boodschap voor het brede publiek? Daar doet het L.INT lectoraat Klimaatgeletterdheid, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het KNMI , samen met praktijkpartners onderzoek naar.

Bij het lectoraat, dat werd opgericht in 2022, zijn onderzoekers en docenten van drie lectoraten betrokken: Lectoraat Water in en om de stad (Faculteit Techniek, Jeroen Kluck is begeleidend lector), Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad (Faculteit Maatschappij en Recht, lector Reint Jan Renes) en Lectoraat Visual Methodologies (Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie, lector Sabine Niederer).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 oktober 2023

Datum

Startdatum 26 sep
Einddatum 17 okt

Tijd

12:30 uur