Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Cultuurbeïnvloeding

Afscheidscollege van Alex Straathof- lector Management van Cultuurverandering

Evenement

Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering, heeft na elf jaar afscheid genomen als lector bij de Hogeschool van Amsterdam. Op 4 juli hield hij zijn afscheidscollege waarin hij ook zijn nieuwe boek 'Cultuurbeïnvloeding' presenteerde.

In het boek staat een groot deel van de kennis beschreven die het lectoraat de afgelopen jaren heeft opgedaan. Het is een ”doeboek voor professionals” geworden, dat ook bruikbaar is voor het onderwijs. Alex heeft samen met zijn collega’s geprobeerd een klip en klaar antwoord te geven op de vraag hoe je een organisatiecultuur kunt veranderen.

Problematische gedragspatronen doorbreken

Die kennis is , zo vertelt Alex Straathof, nodig om problematische gedragspatronen binnen bedrijven, instellingen en overheden op te lossen. Denk hierbij aan organisaties die te kampen hebben met terugkerende integriteitschendingen, gemeenten die niet weten samen te werken met burgerinitiatieven, bedrijven waarvan de cultuur beïnvloed wordt door criminele organisaties en landelijke overheden die niet dienend zijn aan burgers maar ze tot armoede brengen.

Terugkijken

Het afscheidscollege is opgenomen en terug te kijken. De link naar de opnames staat hieronder.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 juli 2023

Datum

Startdatum 04 jul

Tijd

15:00 - 17:30 uur

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555