Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Oratie Leonieke Boendermaker

Universiteit van Amsterdam - Leerstoel Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg

Evenement

Op 29 maart was de oratie van Leonieke Boendermaker als bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze bekleedt deze leerstoel in combinatie met haar werk als lector Jeugdzorg bij de HvA. De leerstoel richt zich op implementatieprocessen in de jeugdzorg, in de praktijk en in onderzoek.

Wil de jeugdzorg effectief kunnen zijn, dan is er aandacht nodig voor implementatie: in de praktijk en in het onderzoek.

Getrainde vaardigheden toepassen

Er is veel bekend over effectieve interventies en instrumenten in de jeugdzorg. Ook is er veel kennis over de factoren die de ontwikkeling van jeugdigen beïnvloeden. Alleen vindt dit soort kennis nog te weinig de weg naar de hoofden en de handen van professionals die in de jeugdzorg werken.

Leonieke Boendermaker: ‘Wil de jeugdzorg effectief kunnen zijn, dan is er aandacht nodig voor implementatie: in de praktijk en in onderzoek. Er is vaak wel aandacht voor scholing en training van medewerkers, maar doorgaans geen zicht op en maar beperkt aandacht voor wat er nodig is om getrainde vaardigheden (duurzaam) in de praktijk toe te passen. Daar wil ik met mijn leerstoel aan werken’

Bekijk de oratie terug

De oratie vond plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 in Amsterdam. Bekijk hier de oratie terug.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 mei 2023

Datum

Startdatum 29 mrt

Tijd

16:30 - 18:00 uur