Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Kansen en dilemma’s bij Stadslabs

Platform Stad en Wijk

9 mei 2018 11:42 | Urban Management

De een noemt ze Fieldlabs, de ander Urban Living Labs, InnoLabs of Werkplaatsen. De stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Veel onderzoekers van hogescholen zijn daarom bezig met zogenaamde stadslabs. Vorige week organiseerde Platform Stad en Wijk een bijeenkomst waar verschillende onderzoekers van hogescholen elkaars ervaringen deelden.

Bij stadslabs experimenteren, co-creëren en testen partijen in een levensechte omgeving oplossingsrichtingen voor stedelijke vraagstukken. Dit soort nieuwe samenwerkingen leveren interessante verbindingen op tussen onderzoek, advies, beleid, praktijk en onderwijs. 

Philip Karré, associate lector Dynamiek van de Stad (Inholland) presenteerde als aftrap de belangrijkste kansen en dilemma’s van deze onderzoeksmethodiek.

Tijdens het Dilemma ‘Professionals vs. amateurs’ onder leiding van Robert Duiveman, onderzoeker bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool) werd stil gestaan bij de manier waarop je studenten kan betrekken bij stadslabs. 

Onder leiding van Harko van den Hende, Themamanager Inclusieve Gebiedsontwikkeling  van het Speerpunt Urban Managment en Stan Majoor (Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) van de Hogeschool van Amsterdam stonden de deelnemers onder andere stil bij de vraag welke doelen er mogelijk zijn bij een stadslabs. Ook hier de vraag wat er dan precies onder ‘leren’ moest worden verstaan en leren voor wie? 

Aan het eind van de middag werden de belangrijkste lessen uit de workshops samengevat onder leiding van Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool). Daarnaast reflecteerde Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid (Avans Hogeschool) op hetgeen hij had gehoord.

Nieuwsgierig geworden? Lees de resultaten van de middag hier.