Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Boot-Buurtexpo Slotermeer

Studenten in gesprek met de buurt

6 feb 2018 16:15 | Urban Management

Germaine Zielstra-Olivier, als docent vanuit de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde betrokken bij de Kweekvijver: “Het organiseren van deze bijeenkomst is een bijzonder leerzame ervaring voor studenten. Ze zullen nooit meer naïef een bewonersavond of buurtonderzoek in gaan”.

September 2017 begonnen acht studenten Bestuurskunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde aan hun afstudeeronderzoek binnen de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers. In opdracht van Eigen Haard en het gebiedsteam Geuzenveld-Slotermeer richtten zij zich op vragen omtrent inclusieve gebiedsontwikkeling in Slotermeer. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 31 januari gingen de studenten in gesprek over hun bevindingen met bewoners, docenten, onderzoekers en professionals uit de wijk.

Slotermeer staat aan de vooravond van grote veranderingen. Na een lange periode van uitstel en onduidelijkheid zal de komende jaren een groot aantal woningen in het gebied worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden, onder druk van de gespannen woningmarkt, woningen aan het gebied toegevoegd. De veranderingen in Slotermeer vormen een complexe en urgente opgave voor de gemeente en corporaties. Hoe zorg je dat oude en nieuwe bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan? Hoe houden we het winkelcentrum aantrekkelijk voor iedereen? En welke ingrepen kunnen corporaties en bewoners precies doen om hun woningen te verduurzamen? Dit type vragen stonden centraal in het onderzoek van de studenten.

Tijdens de buurtexpo deelden de studenten hun bevindingen. Een divers publiek was hierbij aanwezig: de ruimte was gevuld met buurtbewoners, docenten, onderzoekers en professionals. De opzet en regie van de avond was in handen van de studenten zelf. Korte posterpresentaties met aansluitend een prikkelende stelling zorgde voor een mooie levendige discussie met het publiek.

De stellingen liepen uiteen: ‘Ik heb alleen contact met buurtbewoners van mijn eigen bevolkingsgroep’, ‘Ik ben bereid om meer huur te betalen voor een energiezuinigere woning’ en ‘De komst van nieuwe jonge bewoners zorgt voor een betere buurt’ werden onder andere besproken.

De opzet bleek goed te werken; al direct bij de eerste stelling kwamen felle reacties uit de zaal. Want hoe had de student het onderzoek uitgevoerd en hoe veel respondenten had hij gesproken? De studenten werden uitgedaagd om hun onderzoeksmethodiek en bevindingen nader toe te lichten en de discussie vlot te laten verlopen. Ook de aanwezige professionals werden op de proef gesteld met kritische vragen.

Al met al was het een leerzame avond voor alle partijen en voor de studenten een mooie afsluiting van hun afstudeerperiode bij de Kweekvijver.