Kenniscentrum Techniek

De stad als experiment

de organisatie van stedelijke innovatie

Stadslaboratoria zijn plekken waar burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen concrete leerervaringen opdoen in het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Ze passen in een tijd van zelfverzekerde steden die pragmatisch willen innoveren rond ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke thema’s.

We plaatsen het denken over de stad als laboratorium in een historische context en schetsen hoe deze plekken zich verder inhoudelijk en methodologisch moeten ontwikkelen om een meer inclusieve agenda van stedelijke innovatie vorm te geven.

Op dinsdag 4 oktober 2016 sprak dhr. dr. Stan Majoor, Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uit in het Kohnstammhuis te Amsterdam.

Bekijk de lecorale rede als webcollege (alleen voor HvA medewerkers)

Referentie Majoor, S. (2016). De stad als experiment: de organisatie van stedelijke innovatie. HVA Publicaties.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database