Kenniscentrum Techniek

Big is beautiful?

small-scale urban projects for a new century

Hoofdstuk

Artikel over kleinschalige stedelijke projecten voor een nieuwe eeuw gepubliceerd in EU@Amsterdam, een stedelijke raad. Door Stan Majoor, lector Grootstedelijke Vraagstukken en coördinator van speerpunt Urban Management.

EU@Amsterdam is een verzameling originele en prikkelende essays over de Europese stad. Nederland is in het eerste halfjaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie en zal veel aandacht besteden aan de Europese stad om uiteindelijk, samen met de andere lidstaten, in Amsterdam een stedelijke agenda voor de EU af te spreken.

Als voorzet leggen Amsterdamse denkers en doeners graag hun gedachten neer over hoe wij vroeger, nu en straks samen leven in de stad, wat de functies van de stad zijn en welke veranderingen er naar verwachting zullen optreden. Samen vormen de auteurs daarmee een informele stedelijke raad. Hun essays kunnen als een advies over de toekomst van de Europese steden opgevat worden en vormen een bijdrage aan de maatschappelijke en politieke discussie over de Europese stedelijke agenda.

EU@Amsterdam bespreekt onder meer de verscheidenheid aan bewoners, uiteenlopende stedelijke ontwikkelingen en inzicht in de rol van steden in de Europese integratie in onderlinge netwerken en in verhoudingen tot andere bestuurslagen zoals de nationale staat en Europa.

Reference Majoor, S. (2016). Big is beautiful? small-scale urban projects for a new century. In V. Mamadouh, & A. van Wageningen (Eds.), Urban Europe: Fifty tales of the city (pp. 147-152). Amsterdam University Press.
1 January 2016

Publication date

Jan 2016

Author(s)


Publications:

Research database