Kenniscentrum Techniek

Preventie in het sociaal domein

de effecten van wijkteams, schuldhulpverlening, jongeren- en ouderenwerk, collectieve aanpakken en sociaal ondernemerschap

Verslag

Voor hen die het welzijnswerk (c.q. het sociaal domein) een warm hart toedragen is er goed nieuws. Een groeiend aantal evaluaties wijst uit dat de inzet op preventie van het welzijnswerk in de regel positieve effecten heeft op iemands gezondheid of goedkoper is dan een alternatieve inzet.

In deze studie bekijken we de effecten van verschillende typen welzijnswerk (sociale wijkteams, schuldpreventie, jongerenwerk, ouderenwerk, collectieve interventies en sociaal ondernemerschap). Dit is een uitbreiding van een eerdere literatuurstudie (de Lange, Rözer, Huber, & Veldboer, 2021). Hiervoor hebben we organisch naar literatuur gezocht. In een overkoepelende rapportage vatten we de resultaten samen en bieden we een bredere blik (Rözer, Veldboer, & de Lange, 2022).

Referentie Rözer, J. J., Veldboer, A. P. M., & de Lange, M. (2022). Preventie in het sociaal domein: de effecten van wijkteams, schuldhulpverlening, jongeren- en ouderenwerk, collectieve aanpakken en sociaal ondernemerschap. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2022