Kenniscentrum Techniek

Klimaatgeletterdheid

Met haar lectoraat Klimaatgeletterdheid richt Janette Bessembinder zich op het bevorderen van "klimaatgeletterdheid in werksituaties’ en het ondersteunen van professionals. In mei 2023 sprak ze haar rede 'Klimaatgeletterdheid' uit met deze bijbehorende publicatie.

Bij klimaatgeletterdheid gaat het zowel om het gebruik van klimaatdata als om communicatie over klimaatverandering die moeten leiden tot beter onderbouwde en klimaatrobuustere beslissingen.
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan hoe om te gaan met de range aan mogelijke klimaatveranderingen. Daarvoor is expertise uit verschillende vakgebieden nodig. Door de samenwerking van het KNMI en de HvA in dit lectoraat worden de verschillende expertises samengebracht.

Download de publicatie 'Klimaatgeletterdheid'

Referentie Bessembinder, J. (2023). Klimaatgeletterdheid. Academische Uitgeverij Eburon.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 mei 2023

Publicatiedatum

mei 2023

Publicaties:

Research database