Kenniscentrum Techniek

Hoe alledaagse activiteiten de decentralisaties beïnvloeden

Web

In het onderzoek naar de decentralisaties in het sociale domein gaat het vooral over effectvragen en over het grote beeld. Maar hoe krijgt het beleid nu eigenlijk gestalte in de praktijk? Dat is medebepalend voor het succes of falen van beleid. Lex Veldboer pleit in zijn artikel voor een benadering van mixed methods: een combinatie van groot en klein onderzoek. Wie de decentralisaties in het sociale domein wil bestuderen kan niet om grote debatten, grote kwesties en grootschalig effectonderzoek heen. Tegelijkertijd is het onontbeerlijk om ook in te zetten op kleinschalig verkennend of verklarend onderzoek dat het microbeleid van professionals en derden in kaart brengt.

Referentie Veldboer, L. (2015). Hoe alledaagse activiteiten de decentralisaties beïnvloeden. Web publication or website, Sociale Vraagstukken. http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/05/27/hoe-alledaagse-activiteiten-de-decentralisaties-beinvloeden/
27 mei 2015

Publicatiedatum

mei 2015

Auteur(s)


Publicaties:

Research database