Kenniscentrum Techniek

De professionele architectuur van informele support in Amsterdam Zuidoost.

Verslag

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zet vol in op het inschakelen van informele sociale verbanden bij het ondersteunen van burgers in kwetsbare posities. Hoewel professionals in wijkteams door de gemeente worden aangesproken op ‘productie’(aantal casussen, aantal verwijzingen naar specialistische hulp et cetera) krijgen ze ook de opdracht om samen met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten de zelfregie van huishoudens met meervoudige problemen te versterken.

Referentie Veldboer, L., & Kemmeren, C. (2016). De professionele architectuur van informele support in Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Publicaties:

Research database