Kenniscentrum Techniek

Verschraling in professioneel perspectief

Narratieven van (streetlevel) professionals over schaarstepraktijken bij collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en Zaanse wijk

Verslag

In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we vanuit het perspectief van professionals in hoeverre collectieve voorzieningen in de sociale infrastructuur van MRA-aandachtswijken van belang zijn voor de kansengelijkheid en ontplooiing van inwoners.

We zijn met name geïnteresseerd in de bibliotheek, het buurthuis en laagdrempelige openbare speel- en sportvoorzieningen. Met behulp van kwantitatieve data (waaronder de leefbarometer, de kansenkaart en de kwetsbaarheidsscores van wijken) en gesprekken met informanten is er gekozen voor onderzoek in de wijk Osdorp-Midden in Amsterdam en in de wijk Kogerveldwijk in Zaanstad.

Referentie Huwaë, S., Welschen, S., & Veldboer, L. (2023). Verschraling in professioneel perspectief: Narratieven van (streetlevel) professionals over schaarstepraktijken bij collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en Zaanse wijk. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 maart 2023

Publicatiedatum

mrt 2023

Auteur(s)

Sylvia Huwaë

Publicaties:

Research database