Kenniscentrum Techniek

Samenleven

Hoofdstuk

Samenleven staat in de eenentwintigste eeuw vooral te boek als bron van zorg. Sinds de eeuwwisseling zijn Nederlanders tevredener met zichzelf, maar ontevredener over de nabijheid en de omgang met anderen.

Wat is samenleven precies? Dat blijkt nog niet zo’n simpele vraag. Het is een soort containerbegrip, waar iedereen net iets anders onder verstaat. In dit lemma wordt de term verkend vanuit benaderingen van wetenschap, maatschappij en beleid.

Referentie Veldboer, L. (2022). Samenleven. In L. Veldboer, R. Engbersen, E. Hooghiemstra, J. Jansen, L. Koeter, L. Repetur, J. Rözer, & A. Sprinkhuizen (Eds.), Lexicon nabijheid en sociaal werk (2.0 ed., pp. 96-100). Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein. https://www.movisie.nl/publicatie/lexicon-nabijheid-sociaal-werk
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022