Kenniscentrum Techniek

Ondersteuning van informeel sociaal werk in de Jan Maijenbuurt

Verslag

Rapportage van veldonderzoek in de Jan Maijenbuurt in Amsterdam West naar de ondersteuning van informele spelers, als onderdeel van een breder onderzoeksproject naar sociaal schaduwwerk in Amsterdam.

De Jan Maijenbuurt is een interessante casus van actieve ondersteuning vanuit de lokale overheid van informele spelers/sociaal schaduwwerk. In het onderzoek beschrijven we hoe vanuit formele organisaties en de lokale overheid ondersteuning gegeven is om informele spelers te erkennen en te ondersteunen in het vervullen van hun specifieke rol voor bewoners en de buurt. 'Slow social work' blijkt hierin een centrale plek te hebben ingenomen. Daarna gaan we uitgebreid in op de ervaringen van informele spelers met deze ondersteuning. Tot slot stellen we de vraag welke lessen hieruit zijn te trekken voor andere delen van de stad.

Referentie Welschen, S., & de Lange, M. (2021). Ondersteuning van informeel sociaal werk in de Jan Maijenbuurt. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 september 2021

Publicatiedatum

sep 2021

Publicaties:

Research database