Kenniscentrum Techniek

Kopieergedrag kenmerkend voor overgang naar verzorgingsstad

Artikel

Terwijl we aan de vooravond lijken te staan van een nieuwe wijkaanpak en diverse gemeenten bezig zijn met het smeden van masterplannen om probleembuurten aan te pakken, vragen Jeroen Frissen en Lex Veldboer zich af of ‘we’ wel voldoende weten om een nieuwe aanpak te laten slagen.

Ze bevragen en spreken elkaar en pleiten daarbij niet alleen voor meer geld voor de gemangelde professionals en organisaties bij wie het wijkgerichte nu is belegd, maar ook voor minder kopieergedrag onder gemeenten en een herwaardering van de rol van expertkennis.

Referentie Veldboer, L., & Frissen, J. (2021). Kopieergedrag kenmerkend voor overgang naar verzorgingsstad. Bewogen Stad, Article 4. https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjolly-cliff-049d7c603.1.azurestaticapps.net%2Fkopieergedrag-kenmerkend%2F&data=05%7C01%7Ch.selling%40hva.nl%7Cb100d13e546349f260df08dad770e2db%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638059177077168320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vbvb%2Fx6I6Rr3RrbKVNSvqsQ7IlXjtpl0Fhk6o1FreQE%3D&reserved=0
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 november 2021

Publicatiedatum

nov 2021

Auteur(s)

Jeroen Frissen

Publicaties:

Research database