Kenniscentrum Techniek

Informeel sociaal werk in de schaduw

Artikel

Nieuwe migranten kloppen na aankomst met hun hulpvragen vaak als eerste aan bij informele netwerken. De Brusselse zelforganisatie De Mangoboom in Bloei is zo’n netwerk. Vrijwilligers van de organisatie bieden nieuwe migranten verlichting van allerhande eerste noden. Ze helpen bij het regelen van papieren, organiseren taalcursussen en ondersteunen bij huisvesting of gezondheidsproblemen. De organisatie is een van de praktijkvoorbeelden die aan bod komen in het boek Sociaal schaduwwerk.

In hun boek belichten de Vlaamse auteurs Mieke Schrooten, Rebecca Thys en Pascal Debruyne dit fenomeen. Het gaat om minder zichtbare informele sociaalwerkpraktijken, die inspelen op noden waarop het formele circuit niet onmiddellijk een antwoord heeft. Praktijken die, zo schetsen de auteurs, de leefwereld van de leden van hun doelgroep als vertrekpunt nemen.

Referentie Lucas, P., & Welschen, S. (2021). Informeel sociaal werk in de schaduw. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(4), 6-12. https://doi.org/10.54431/jsi.704
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2021

Publicatiedatum