Kenniscentrum Techniek

Met elkaar of naast elkaar?

stakeholders in Oud Noord over kwesties bij gezamenlijke ondersteuning van huishoudens in kwetsbare posities

Verslag

Met elkaar of naast elkaar? Wijkteamprofessionals en informele krachten in Oud Noord over kwesties bij de gezamenlijke ondersteuning aan huishoudens in kwetsbare posities. Het beleidsideaal van hybridisering in het sociaal domein staat voor een situatie waarin professionals en informele partijen steeds meer onderling verweven raken in hun ondersteuning van kwetsbare huishoudens.

Informele en formele partijen zouden in dat ideaal steeds nauwer met elkaar optrekken en taken uitwisselen, en op basis van gelijke waardeoriëntaties komen tot een ‘coproductie’ van ondersteuning. Hybridisering is een belangrijk streven in de gebieden waarin het wijkteamonderzoek van de werkplaats Sociaal Domein (2016-2018) is uitgevoerd. Met dit onderzoek werpen wij licht op de invulling van dat beleidsideaal in de praktijk, door te bestuderen of en hoe professionals uit wijkteams samenwerken met uiteenlopende informele partijen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van het deelonderzoek dat binnen dit project is uitgevoerd in Oud Noord (Amsterdam Noord). Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews afgenomen met stakeholders die onder meer betrokken zijn bij activeringsteams, Ouder en Kind teams, het wijkzorgnetwerk, de vrijwilligerscentrale en de maatschappelijke dienstverlening. Onze conclusie is dat in Oud Noord eerder sprake is co-existentie dan van hybridisering.

Referentie Metze, R., Rijnders, J., & Welschen, S. (2018). Met elkaar of naast elkaar? stakeholders in Oud Noord over kwesties bij gezamenlijke ondersteuning van huishoudens in kwetsbare posities . Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2018

Publicatiedatum

dec 2018

Auteur(s)

Rosalie Metze

Publicaties:

Research database