Kenniscentrum Techniek

Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen

Web

Het politieke en maatschappelijke debat over sociale menging in stedelijk beleid verloopt moeizaam, omdat verschillende interpretaties van het begrip voortdurend over elkaar heen buitelen. Om meer scherpte te creëren, zou elke protagonist in het mengingsdebat zichzelf én anderen zeven vragen moeten stellen.Waar de auteurs als wetenschappers moeite mee hebben, is het propageren van mengingsbeleid op ondoordachte en impliciete gronden. Belangrijk is dat beleidsmakers een betere antenne ontwikkelen voor wat mensen in kwetsbare posities zelf willen. Bij sociale menging wordt groepsvorming op basis van migratie-achtergrond, religie, inkomen of seksuele voorkeur veelal argwanend bekeken of afgewezen.

Referentie Kleinhans, R., Veldboer, L., & Duyvendak, J. W. (2019). Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen. Web publication or website, Sociale Vraagstukken.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Reinout Kleinhans
Jan Willem Duyvendak

Publicaties:

Research database